Vergoedingen

Vergoedingen

In 2012/2022 heeft u recht op een gedeeltelijke vergoeding van uw zorgverzekering voor psychologische hulp. Ik ben aangesloten bij de NVRG  en de NVPA. Dit maakt het mogelijk om de consulten te  laten vergoeden vanuit je aanvullende verzekering.

Zie hieronder een lijst met daarin alle verschillende verwijzingen. Klik op het pijltje om meer informatie te zien over de verwijzing.

Via de Zorgverzekering

Sinds 2014 wordt psychologische hulp volledig vergoed uit het basispakket. Er geldt dus geen wettelijke eigen bijdrage meer voor psychologische hulp. Wel moet je eerst een verwijsbrief van de huisarts hebben om behandeling door een psycholoog vergoed te krijgen.

Via de belastingdienst

In 2012/2022 heeft u recht op een gedeeltelijke vergoeding van uw zorgverzekering voor psychologische hulp.  Ik ben aangesloten bij de NVRG  en de NVPA . Dit maakt het mogelijk om de consulten te  laten vergoeden vanuit je aanvullende verzekering.

Via de gemeente

Bijzondere bijstand kun je aanvragen bij de gemeente als je therapeutische kosten niet zelf kunt betalen. Je hoeft daarvoor geen bijstandsuitkering te hebben. Voor bijzondere bijstand gelden een aantal voorwaarden: de kosten dienen noodzakelijk te zijn én niet vergoed te worden door je (zorg)verzekeraar. Je krijgt geen bijzondere bijstand als je voldoende inkomen/ spaargeld hebt of wanneer je een lening kunt afsluiten. 

Zelfstandig ondernemers

De kosten voor coaching/ therapie zijn voor zelfstandig ondernemers aftrekbaar voor de belasting als zakelijke kosten. Het doel van een traject moet hierbij gericht zijn op: verandering van functie en/ of het op peil houden/ verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst.

Via de werkgever

In veel gevallen reserveert je werkgever een opleidingsbudget per medewerker. Over het algemeen zijn de kosten voor een opleiding hoger dan een therapeutisch traject. Bovendien worden deze trajecten vaak als effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken.

Bij (dreiging van) uitval door ziekte

Werkgevers zijn, na overleg met de bedrijfsarts, vaak bereid om kosten voor een therapeutisch traject te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet houdt in dat de werkgever bij uitval van een werknemer verplicht is om alles in het werk te stellen om het herstel van de werknemer te bevorderen. De werknemer op zijn beurt heeft de plicht en de verantwoordelijkheid om hieraan mee te werken. Therapie of coaching kan in het kader van de Wet Poortwachter ingezet worden ter verhoging van de psychische weerbaarheid. De kosten van het coachingstraject worden dan (gedeeltelijk) gedragen door de werkgever. Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie en het voorkomen van langdurig ziekteverzuim. Twijfel je of je hiervoor in aanmerking komt? Neem contact op met je bedrijfsarts of werkgever

Via het UWV

Wanneer je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en reintegratie. Je kunt met het UWV een ‘Individuele Re-integratie Overeenkomst’ sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je jouw therapeutische traject (gedeeltelijk) kunt betalen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met het UWV.r